Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/coconews/domains/old.coconews.in.th/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258
Twitter

ม.บูรพา หวั่นคนนอกเข้า-ออกมหาวิทยาลัยยามวิกาล ผอ.กองอาคารฯเร่งจัดทำระบบสมาร์ทพาร์ท เพิ่มความปลอดภัยแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ยันใช้ได้ปีการศึกษาหน้า

          นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า โครงการบัตรผ่านประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยหรือสมาร์ทพาส(Smart Pass) ดำเนินการมาได้ประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ต้องทำไปตามลำดับขั้นตอน ทั้งในส่วนของงบประมาณและการปรับปรุง ซึ่งสิ่งแรกที่จัดทำก่อนคือไม้กั้นรถที่ติดตั้งทุกประตูทางเข้าออก ต่อมาคือกล้องวงจรปิด ขณะนี้กำลังทำหลังคาตามประตูทางเข้า-ออกทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ด้านหลังมหาวิทยาลัย และบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้รับกับระบบ Smart Pass โดยใช้งบประมาณในการติดตั้งระบบทั้งหมดจำนวน 800,000 บาท

          ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กล่าวด้วยว่า จุดประสงค์ที่นำโครงการดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อต้องการคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออกมหาวิทยาลัยยามวิกาล ผู้ที่สามารถผ่านได้มีเพียงแค่บุคลากร อาจารย์ และนิสิตเท่านั้น โดยเฉพาะนิสิตซึ่งห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะเคยมีกรณีที่บุคคลภายนอกมีเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วหลบหนีเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

          “เมื่อปรับปรุงสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำบัตรเข้า-ออก ไปแจกจ่ายให้กับบุคลากร อาจารย์ และนิสิต โดยที่หลังจากตรวจสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้ 100% ก็ต้องลดจำนวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้า-ออกลง อาจลดจากเดิม 3 คนให้เหลือเพียงแค่ 2 คน แต่ภายในมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มใช้ระบบทันทีเมื่อปรับปรุงประตูเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีการศึกษา 2560”  นายวีระศักดิ์ กล่าว

          นายสนธยา มาตรแม้น หัวหน้าเจ้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ระบบ Smart Pass จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันคนภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ได้แค่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ซึ่งขณะนี้กำลังทำประตูเพื่อเตรียมใช้งานร่วมกับระบบและจะเริ่มใช้กับบุคลากรก่อน ส่วนทางด้านนิสิตยังใช้การแสดงบัตรนิสิตเหมือนเดิม

          นางภัทรา หิรัญรัตนพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเห็นด้วยหากจะนำบัตรผ่านประตูเข้า-ออกแบบ Smart Pass มาใช้งานเพราะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากร เนื่องจากช่วงกลางคืนจะมีนิสิตบางส่วนเรียนและทำกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในละแวกแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทำให้มีคนจากภายนอกสามารถเข้ามาได้ แต่หากได้โครงการนี้มาเป็นตัวช่วยคัดกรองคนคงมีความปลอดภัยและมีระเบียบมากยิ่งขึ้น

          ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากมีโครงการดังกล่าวตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี บัตร Smart Pass ควรนำมาแจกจ่ายให้กับบุคลากรทุกคน ด้านเรื่องงานบริหารและการจัดการเรื่องความปลอดภัย บางกรณีถ้าหากบางคนมีบัตรแต่ไม่นำมาใช้จะต้องตรวจตามระเบียบแบบเดิมหรือไม่ ตนต้องรอดูนโยบายของโครงการว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงการใช้บัตร Smart pass ตนมองว่าหากเป็นรถยนต์อาจจะใช้งานสะดวกได้มากกว่ารถมอเตอร์ไซค์

          นางสาวศุภิสรา สอนสุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากใช้ Smart Pass เข้า-ออก ตลอดเวลาตนคิดว่าอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก อย่างเช่น บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมีรถมากพอสมควร ซึ่งอาจทำให้เกิดรถติดเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าใช้เฉพาะช่วงกลางคืนตนเห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยเรื่องความปลอดภัยให้แก่นิสิตเพิ่มมากขึ้น

          นางสาวโชติกา ธนาคม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนคิดว่าการที่มี Smart Pass จะสะดวกมากขึ้นสำหรับการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยในตอนเวลากลางคืน เพราะถนนภายในมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย มีประตูเข้า-ออก หลายจุด ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง สะดวกกว่าต้องอ้อมไปทางถนนใหญ่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย และอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุตอนกลางคืนได้ด้วย เพราะมีรถยนต์และเด็กแว้นจำนวนมาก ส่วนเรื่องความปลอดภัยตนคิดว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้น เพราะเหมือนเป็นการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย