Twitter

ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการชี้แจงความพร้อมล่าสุดของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” หลังการฝึกซ้อมช่วงแรกเป็นไปด้วยดีก่อนจะพบปัญหานักกีฬาไม่มาฝึกซ้อม ทำให้ส่งผลกระทบต่อทีมที่จะเข้าแข่งขันในครั้งนี้

          ความพร้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะเข้าแข่งขันในรายการกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์. - 2 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) มีความพร้อมมากกว่า 70% แล้ว โดยมีความพร้อมทั้งในด้านผู้ฝึกสอนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งมีจำนวนชนิดกีฬาที่เข้าแข่งขัน 30 ประเภทและจำนวนนักกีฬาทั้งหมดกว่า 300 กว่าคน แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับตัวของนักกีฬาที่ไม่มาฝึกซ้อม ทำให้ส่งผลกระทบต่อทีมในการเข้าแข่งขัน อีกทั้งยังมีปัญหาจากการเหนื่อยล้าของนักกีฬา ทำให้นักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันมีความกังวลในด้านนี้ แต่ทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งทีมทดสอบสมรรถภาพขึ้นมาดูแลความพร้อมของนักกีฬาอีกด้วย

         นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มีการเตรียมแผนงานมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่มีการเริ่มคิดงบประมาณ และในช่วงตุลาคมถึงมีการเริ่มคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขัน เพราะนักกีฬามีความพร้อมตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้ว จะเห็นได้จากผลงานรอบคัดเลือกที่ผ่านมา มีการส่งประเภททีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท และผ่านเข้ารอบ 5 ประเภท ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมกับการแข่งขันประเภทบุคคล ซึ่งจะมีประเภทกีฬาเข้าแข่งขั้นทั้งหมด 30 ประเภท ในปีนี้มีการตั้งทีมทดสอบสมรรถภาพให้กับทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของนักกีฬา ซึ่งปีนี้ทางกองกีฬาได้มีการเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกประเภท ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการให้กำลังใจนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โดยมีการทำรายงานส่งมหาวิทยาลัยด้วยว่านักกีฬาคนไหนจะมีความหวังในการคว้าเหรียญให้กับมหาวิทยาลัย และด้านอุปกรณ์กีฬาได้มีการเพิ่มจำนวนเพื่อสนับสนุนการซ้อมอย่างเต็มที่ ภาพรวมในด้านความพร้อมของนักกีฬานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พร้อมที่จะเข้าแข่งขัน ซึ่งการเลื่อนการแข่งขันไม่มีผลต่อการฝึกซ้อม แต่เป็นผลดีทำให้นักกีฬามีเวลาซ้อมมากขึ้น

         ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ กล่าวด้วยว่า พบปัญหาในส่วนของตัวนักกีฬาที่ไม่มาซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อทีมและตัวนักกีฬาเองด้วย ตรงจุดนี้อยากจะให้นักกีฬานั้นเข้าซ้อมอย่างสม่ำเสมอ แต่บางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักกีฬา แต่เป็นอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาที่ไม่ปล่อยให้นักกีฬาซ้อม ส่วนอีกปัญหาหนึ่งเป็นเรื่องผู้ฝึกสอนที่มีการสื่อสารไม่ตรงกับนักกีฬา ทำให้การฝึกซ้อมไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ควร

         นายนวพล คนมี ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ช่วงนี้ไม่มีการฝึกซ้อม เนื่องจากอยู่ในช่วงสอบปลายภาค แต่จะเริ่มมีการฝึกซ้อมในช่วงกลางเดือนธันวาคม แต่คิดว่าความพร้อมของนักกีฬานั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

         นายก้องภพ ฉะโน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า ความพร้อมของนักกีฬา กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นสมรรถภาพร่างกายและอ่านหนังสือสอบเพื่อเตรียมสอบปลายภาค แต่ตอนนี้ความพร้อมประมาณ 40 - 60% แล้ว และหลังจากนี้จะมีการซ้อมอีกทีหลังปีใหม่