Twitter

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานวิ่งมาราธอน “Bangsaen 21” โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ยังพบความหละหลวมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตือนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากสัตว์บริเวณเขาสามมุก

          เทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานวิ่งมาราธอน “Bangsaen 21”  โดยเส้นทางมีการวิ่งผ่านบริเวณเขาสามมุก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสัตว์ และแสงสว่างบริเวณเขาสามมุกไม่เพียงพอ ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ระยะทางในการวิ่งนั้น มี 3 ระยะ ได้แก่ 5,10,21.1 กิโลเมตร เส้นทางที่ผ่านบริเวณเขาสามมุกจะมีสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น ลิงแสม และสุนัขจรจัด ซึ่งสัตว์เหล่านี้อาจจะทำอันตรายแก่นักวิ่งได้

          นางสาวธีรนาฎ วงศ์จิตราทร นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ เทศบาลเมืองแสนสุข เผยว่า ทางเทศบาลฯ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น มีซุ้มแจกน้ำตามจุดต่างๆ มีแผงกั้นตามเส้นทางวิ่ง และมีการปิดถนนบริเวณเส้นทางวิ่ง ซึ่งในส่วนของสัตว์ทางเทศบาลไม่ได้ไปควบคุมอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าและมีจำนวนมากทำให้ไม่สามารถจัดการได้หมด ถ้ามีนักวิ่งจำนวนมากสัตว์จะไม่เข้ามาหาคน  และทางเทศบาลได้มีการทำประกันให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

          นายมานะ กลมธเนส สัตวแพทย์ประจำเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี กล่าวว่า ลิงเขาสามมุกเป็นประเภทสัตว์ป่า มีสันชาตญาณสัตว์ป่าอยู่เมื่อพบคนจำนวนมากเป็นเรื่องธรรมดาที่ลิงจะตกใจ ไม่เข้าใกล้และจะไม่มาทำร้ายแต่ขออย่าไปยุแหย่สัตว์ป่า ซึ่งลิงเป็นสัตว์ป่าที่ไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้ หากเกิดอุบัติเหตุจากการโดนลิงกัดอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถเสียชีวิตได้ เพราะลิงเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคนี้ยังไม่มีตัวยารักษา ฉะนั้นจึงต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกัน ส่วนเรื่องสุนัขทางเทศบาลกำลังจัดการหาวิธีในการจับ เพื่อจะนำมาเลี้ยงที่ศูนย์บริบาล ตนจึงอยากให้นักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมระมัดระวังตัวพร้อมกับเชื่อฟังคำเตือนของเทศบาล

          ด้าน นางสาวณัฏฐากร สดมพฤกษ์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัครวิ่งในงาน Bangsaen 21 กล่าวว่า ตนเองเพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Bangsaen 21 เป็นครั้งแรก เพราะปีที่แล้วสมัครไม่ทัน ตนคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้ชมธรรมชาติเพราะวิ่งผ่านเขาสามมุก ส่วนตัวเป็นคนที่กลัวลิงบนเขาสามมุกอยู่แล้ว ทำให้วิตกเรื่องความปลอดภัย แต่คิดว่าทางผู้จัดงานจะมีมาตราในการป้องกันการเกิดอันตรายจากสัตว์ที่อยู่บนเขาสามมุกให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมอยู่แล้ว คาดว่าไม่น่าจะมีอันตรายเกิดขึ้น