Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/coconews/domains/old.coconews.in.th/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258
Twitter

บุหรี่ไฟฟ้า

สถิติพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่มากขึ้นของเยาวชน จากการสัมภาษณ์หมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางแสน ทราบว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความผิดตามกฎหมาย แต่ยังคงควบคุมได้ยาก

         “บุหรี่ไฟฟ้า” หรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cigarette) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ และบุหรี่ โดยมีลักษณะคล้ายยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้เป็นผลข้างเคียง และสามารถเลือกระดับของสารนิโคตินได้ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าจะใช้พลังงานจากประจุแบตเตอรี่ทำความร้อน ที่จะทำปฎิกิริยากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่เก็บอยู่ในส่วนที่เก็บน้ำยาของตัวอุปกรณ์ โดยผู้สูบสามารถสูบและพ่นควันได้เช่นเดียวกับบุหรี่ทั่วไป

         โดยพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าออนไลน์ มีกลิ่นหอมซึ่งทำให้สูบได้ง่าย และอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปจริง แต่ไม่ได้ปลอดภัย 100% แต่อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังคงมีอันตรายไม่ต่างไปจากการสูบบุหรี่ทั่วไป หรือบารากุ

         ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีมาตราการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศ โดยใช้กฎหมายลงโทษ 3 ฉบับ คือ

  1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 10 เรื่องห้ามผลิต นำเข้า เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายหรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นได้แต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือนำเข้า หรือสั่งนำเข้ายาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มาในราชอาณาจักร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  3. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ความว่า “ผู้ใดซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาใน ราชอาณาจักร...” มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 4 เท่าของราคาสินค้า